PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Basit bir eğitmen

İçindekiler

Bu bölümde PHP ile ilgili en temel bilgileri kısa ve basit bir eğitmen üzerinde anlatmak istiyoruz. Bu metin yalnızca PHP ile devingen site sayfaları geliştirmeyi ele alır, ancak PHP'nin yeteneği yalnızca site sayfaları oluşturmakla sınırlı değildir. Daha fazla bilgi için PHP'nin yapabildikleri bölümünü inceleyebilirsiniz.

PHP tarafından etkinleştirilen site sayfaları normal HTML sayfaları gibidir ve bu sayfaları normal HTML sayfaları için kullandığınız yöntemlerle oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
nsx266 at gmail dot com
11 months ago
Professional graphics mining team, earning 100 is not a dream, intends to contact WeChat yiviyj, or basic_note, or call +86 15652000725

-----

专业显卡挖矿团队,日赚100不是梦,有意联系微信yiviyj,或basic_note,或电话+86 15652000725
To Top