SunshinePHP 2019

Alt İsim Alanlarının Bildirilmesi

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

Dizinler ve dosyalardaki gibi PHP isim alanı isimleri arasında da bir hiyeraraşi belirtmek mümkündür. Bu bakımdan, bir isim alanı başka isim alanlarının altında tanımlanabilir:

Örnek 1 - Tek bir isim alanının hiyerarşik bildirimi

<?php
namespace Projem\Alt\Seviye;

const 
BAĞLANTI_TAMAM 1;
class 
Bağlantı /* ... */ }
function 
bağlan() { /* ... */  }

?>
Yukarıdaki örnekte, Projem\Alt\Seviye\BAĞLANTI_TAMAM sabiti, Projem\Alt\Seviye\Bağlantı sınıfı ve Projem\Alt\Seviye\bağlan işlevi oluşturulmaktadır.

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
15
dak at pvpallday dot com
3 years ago
He was saying you cannot use '/' or '.' in the Namespace names.

Only '\'.
up
27
do dot not dot reply at foxmail dot com
4 years ago
treat sub-namespaces as different namespace

a.php:
<?php namespace ABC;
const
'__DOMAIN__' = 'example.com';
?>

b.php
<?php namespace ABC\SUBLEVEL;
require
'a.php';
echo
__DOMAIN__; //Notice: Use of undefined constant __DOMAIN__
up
38
leaksin [ at ] gmail [ dot ] com
5 years ago
Never use slashes and dot in namespace declaration.

wrong formats:

<?php

namespace first\second.w;

?>

<?php

namespace first/second;

?>
up
-1
maycon dot rodrigues1 at gmail dot com
2 years ago
The calling to a function, class or constant in the current code file can be:

<?php
namespace MyTest;

const
TEST = 777;

//in this way
echo \MyTest\TEST;

//Or this way
echo TEST// is the same "\MyTest\TEST".

You must notice others behavior for youself .
up
-143
steve dot pye at gmail dot com
4 years ago
Wait a minute. So the document says to declare it like:

namespace Something\SomethingElse;

and you're saying "never do that"? what the what?
To Top