SunshinePHP 2019

İsim alanlarının kullanımı: İthal/Rumuz

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

Dış kaynaklı tamamen nitelenmiş bir isme bir takma adla veya ithal ederek başvurma yeteneği isim alanlarının önemli bir özelliğidir. Bu özellik, Unix dosya sistemlerinin bir dizin veya dosyaya bir sembolik bağ oluşturma yeteneğine benzer.

İsim alanlarını destekleyen tüm PHP sürümleri üç çeşit takma ad kullanımını veya ithalini destekler: bir sınıf adına takma ad, bir arayüz adına takma ad ve bir isim alanı adına takma ad. PHP 5.6+ ayrıca, bir işlev veya sabit isminde de ithali ve takma ad kullanımını destekler.

PHP'da takma ad kullanımı use işleci üzerinden sağlanır. Aşağıda 5 çeşit ithal örneğine yer verilmiştir:

Örnek 1 - use işleci ile ithal/rumuz kullanımı

<?php
namespace fan;
use 
Bir\Tam\Sınıfadı as BirBaşkası;

// use Bir\Tam\iAadı as iAadı ile aynıdır
use Bir\Tam\iAadı;

// küresel bir sınıfın ithali
use DiziNesnesi;

// bir işlevin ithali (PHP 5.6+)
use function Bir\Tam\işlevAdı;

// bir işleve takma ad (PHP 5.6+)
use function Bir\Tam\işlevAdı as func;

// bir sabitin ithali (PHP 5.6+)
use const Bir\Tam\SABİT;

$nesne = new namespace\BirBaşkası// fan\BirBaşkası sınıfını örnekler
$nesne = new BirBaşkası// Bir\Tam\Sınıfadı  sınıfını örnekler
iAadı\altia\işlev(); // Bir\Tam\iAadı\altia\işlev işlevini çağırır
$a = new DiziNesnesi(array(1)); // DiziNesnesi sınıfını örnekler
// "use DiziNesnesi" olmasaydı fan\DiziNesnesi sınıfını örneklerdik
func(); // Bir\Tam\işlevAdı işlevini çağırır
echo SABİT// Bir\Tam\SABİT değerini basar
?>
İsim alanlı adlar için baştaki terbölü gereksiz olup önerilmediği gibi bunlar geçerli isim alanına göre işlenmezler. İthal edilen isimler ise tamamen nitelenmiş olmalıdır. (Tamamen nitelenmiş isimler Fan\Fin şeklinde isim alanı ayracı içermelerine karşın küresel isimler FanFin şeklinde isim alanı ayracı içermezler.)

PHP bunlara ek olarak çok sayıda use deyiminin aynı satırda kullanılmasına imkan veren bir kısayola da sahiptir.

Örnek 2 - use işleci ile rumuz/ithal, çoklu use kullanımı

<?php
use Bir\Tam\Sınıfadı as BirBaşkasıBir\Tam\iAadı;

$nesne = new BirBaşkası// Bir\Tam\Sınıfadı sınıfını örnekler
iAadı\altia\işlev();     // Bir\Tam\iAadı\altia\işlev işlevini çağırır
?>

İthal işlemi derleme sırasında yerine getirilir ve dolayısıyla devingen sınıf, işlev ve sabit isimlerini etkilemez.

Örnek 3 - İthal işlemi ve devingen isimler

<?php
use Bir\Tam\Sınıfadı as BirBaşkasıBir\Tam\iAadı;

$nesne = new BirBaşkası// Bir\Tam\Sınıfadı sınıfını örnekler
$a 'BirBaşkası';
$nesne = new $a;         // BirBaşkası sınıfını örnekler
?>

Bunlara ek olarak, ithal işlemi sadece nitelenmemiş ve nitelenmiş isimleri etkiler. Tamamen nitelenmiş isimler mutlak olup ithal işleminden etkilenmez.

Örnek 4 - İthal işlemi ve tamamen nitelenmiş isimler

<?php
use Bir\Tam\Sınıfadı as BirBaşkasıBir\Tam\iAadı;

$nesne = new BirBaşkası;       // Bir\Tam\Sınıfadı sınıfını örnekler
$nesne = new \BirBaşkası;        // BirBaşkası sınıfını örnekler
$nesne = new BirBaşkası\birşey;  // Bir\Tam\Sınıfadı\birşey sınıfını örnekler
$nesne = new \BirBaşkası\birşey// BirBaşkası\birşey sınıfını örnekler
?>

İthal etki alanı kuralları

use anahtar sözcüğü bir dosyanın en dış etki alanında veya isim alanı bildirimleri içinde kullanılmalıdır. Bunun sebebi ithal işleminin çalışma zamanında değil derleme sırasında yapılmasıdır, dolayısıyla bir bloğun etki alanında olamaz. Aşağıdaki örnekte uygun olmayan use kullanımı gösterilmiştir:

Örnek 5 - Usülsüz ithal kuralı

<?php
namespace Languages;

function 
toGreenlandic()
{
    use 
Languages\Danish;

    
// ...
}
?>

Bilginize:

İthal kuralları dosyaya özeldir, yani içerilen dosyalar içeren dosyanın ithal kurallarını miras alMAyacaktır.

Gruplu use bildirimleri

PHP 7.0 ve sonrasında, aynı isim alanından ithal edilen sınıflar, işlevler ve sabitler tek bir use deyiminde gruplanabilir.

<?php

// PHP 7 öncesi
use some\namespace\ClassA;
use 
some\namespace\ClassB;
use 
some\namespace\ClassC as C;

use function 
some\namespace\fn_a;
use function 
some\namespace\fn_b;
use function 
some\namespace\fn_c;

use const 
some\namespace\ConstA;
use const 
some\namespace\ConstB;
use const 
some\namespace\ConstC;

// PHP 7 sonrası
use some\namespace\{ClassAClassBClassC as C};
use function 
some\namespace\{fn_afn_bfn_c};
use const 
some\namespace\{ConstAConstBConstC};
add a note add a note

User Contributed Notes 21 notes

up
59
dominic_mayers at yahoo dot com
2 years ago
The keyword "use" has been recycled for three distinct applications:
1- to import/alias classes, traits, constants, etc. in namespaces,
2- to insert traits in classes,
3- to inherit variables in closures.
This page is only about the first application: importing/aliasing. Traits can be inserted in classes, but this is different from importing a trait in a namespace, which cannot be done in a block scope, as pointed out in example 5. This can be confusing, especially since all searches for the keyword "use" are directed to the documentation here on importing/aliasing.
up
64
anon
4 years ago
The <?php use ?> statement does not load the class file. You have to do this with the <?php require ?> statement or by using an autoload function.
up
63
k at webnfo dot com
5 years ago
Note that you can not alias global namespace:

use \ as test;

echo test\strlen('');

won't work.
up
8
Mawia HL
1 year ago
Here is a handy way of importing classes, functions and conts using a single use keyword:

<?php
use Mizo\Web\ {
  
Php\WebSite,
  
Php\KeyWord,
  
Php\UnicodePrint,
  
JS\JavaScript,
   function
JS\printTotal,
   function
JS\printList,
   const
JS\BUAIKUM,
   const
JS\MAUTAM
};
?>
up
11
me at ruslanbes dot com
2 years ago
Note the code `use ns1\c1` may refer to importing class `c1` from namespace `ns1` as well as importing whole namespace `ns1\c1` or even import both of them in one line. Example:

<?php
namespace ns1;

class
c1{}

namespace
ns1\c1;

class
c11{}

namespace
main;

use
ns1\c1;

$c1 = new c1();
$c11 = new c1\c11();

var_dump($c1); // object(ns1\c1)#1 (0) { }
var_dump($c11); // object(ns1\c1\c11)#2 (0) { }
up
21
x at d dot a dot r dot k dot REMOVEDOTSANDTHIS dot gray dot org
5 years ago
You are allowed to "use" the same resource multiple times as long as it is imported under a different alias at each invocation.

For example:

<?php
use Lend;
use
Lend\l1;
use
Lend\l1 as l3;
use
Lend\l2;
use
Lend\l1\Keller;
use
Lend\l1\Keller as Stellar;
use
Lend\l1\Keller as Zellar;
use
Lend\l2\Keller as Dellar;

...

?>

In the above example, "Keller", "Stellar", and "Zellar" are all references to "\Lend\l1\Keller", as are "Lend\l1\Keller", "l1\Keller", and "l3\Keller".
up
22
c dot 1 at smithies dot org
7 years ago
If you are testing your code at the CLI, note that namespace aliases do not work!

(Before I go on, all the backslashes in this example are changed to percent signs because I cannot get sensible results to display in the posting preview otherwise. Please mentally translate all percent signs henceforth as backslashes.)

Suppose you have a class you want to test in myclass.php:

<?php
namespace my%space;
class
myclass {
// ...
}
?>

and you then go into the CLI to test it. You would like to think that this would work, as you type it line by line:

require 'myclass.php';
use my%space%myclass; // should set 'myclass' as alias for 'my%space%myclass'
$x = new myclass; // FATAL ERROR

I believe that this is because aliases are only resolved at compile time, whereas the CLI simply evaluates statements; so use statements are ineffective in the CLI.

If you put your test code into test.php:
<?php
require 'myclass.php';
use
my%space%myclass;
$x = new myclass;
//...
?>
it will work fine.

I hope this reduces the number of prematurely bald people.
up
6
xzero at elite7hackers dot net
1 year ago
I couldn't find answer to this question so I tested myself.
I think it's worth noting:

<?php
use ExistingNamespace\NonExsistingClass;
use
ExistingNamespace\NonExsistingClass as whatever;
use
NonExistingNamespace\NonExsistingClass;
use
NonExistingNamespace\NonExsistingClass as whatever;
?>

None of above will actually cause errors unless you actually try to use class you tried to import.

<?php
// And this code will issue standard PHP error for non existing class.
use ExistingNamespace\NonExsistingClass as whatever;
$whatever = new whatever();
?>
up
18
cl
5 years ago
Something that is not immediately obvious, particular with PHP 5.3, is that namespace resolutions within an import are not resolved recursively.  i.e.: if you alias an import and then use that alias in another import then this latter import will not be fully resolved with the former import.

For example:
use \Controllers as C;
use C\First;
use C\Last;

Both the First and Last namespaces are NOT resolved as \Controllers\First or \Controllers\Last as one might intend.
up
6
ZhangLiang
1 year ago
In Chinese,there is an error in translation:
// 如果不使用 "use \ArrayObject" ,则实例化一个 foo\ArrayObject 对象
it should be
// 如果不使用 "use ArrayObject" ,则实例化一个 foo\ArrayObject 对象

/*********************************************/
中文下翻译有错误
// 如果不使用 "use \ArrayObject" ,则实例化一个 foo\ArrayObject 对象
这句话应该是
// 如果不使用 "use ArrayObject" ,则实例化一个 foo\ArrayObject 对象
up
3
ultimater at gmail dot com
2 years ago
Note that "use" importing/aliasing only applies to the current namespace block.

<?php

namespace SuperCoolLibrary
{
    class
Meta
   
{
        static public function
getVersion()
        {
            return
'2.7.1';
        }
    }
}

namespace
{
    use
SuperCoolLibrary\Meta;
    echo
Meta::getVersion();//outputs 2.7.1
}

namespace
{
    echo
Meta::getVersion();//fatal error
}

?>

To get the expected behavior, you'd use:
class_alias('SuperCoolLibrary\Meta','Meta');
up
3
kelerest123 at gmail dot com
3 years ago
For the fifth example (example #5):

When in block scope, it is not an illegal use of use keyword, because it is used for sharing things with traits.
up
3
Anonymous
5 years ago
The last example on this page shows a possibly incorrect attempt of aliasing, but it is totally correct to import a trait \Languages\Languages\Danish.
up
2
thinice at gmail.com
8 years ago
Because imports happen at compile time, there's no polymorphism potential by embedding the use keyword in a conditonal.

e.g.:

<?php
if ($objType == 'canine') {
  use
Animal\Canine as Beast;
}
if (
$objType == 'bovine') {
  use
Animal\Bovine as Beast;
}

$oBeast = new Beast;
$oBeast->feed();
?>
up
-2
sernuzh at gmail dot com
3 years ago
You'll get here the
Fatal error: Cannot declare class others\name because the name is already in use
So you can't get two classes <name> inside one namespace
<?php
namespace my {
class
name {
public function
__construct(){
echo
'my_namespace_object';
}
}
}
namespace
others{
use
my\name;
class
name {
public function
__construct(){
echo
'others_namespace_object';
}
}
$newObject = new name();
}
?>
up
-1
dominic_mayers at yahoo dot com
2 years ago
To clarify the distinction between inserting a trait in a class and importing a trait in a namespace, here is an example where we first import and then insert a trait.

<?php
namespace ns1;
trait
T {
  static
$a = "In T";
}

namespace
ns2;
use
ns1\T; // Importing the name of trait ns1\T  in the namespace ns2
class C {
  use
T; // Inserting trait T in the class C, making use of the imported name.


namespace
main;
use
ns2\C;
echo
C::$a; // In T;
up
-5
nsdhami at live dot jp
8 years ago
The "use" keyword can not be declared inside the function or method. It should be declared as global, after the "namespace" as:

<?php

namespace mydir;

// works perfectly
use mydir/subdir/Class1 as Class1;

function
fun1()
{
   
// Parse error: syntax error, unexpected T_USE
   
use mydir/subdir/Class1 as Class1;
}

class
Class2
{
    public function
fun2()
    {
       
// Parse error: syntax error, unexpected T_USE
       
use mydir/subdir/Class1 as Class1;
    }
}
?>
up
-8
samuel dot roze at gmail dot com
6 years ago
(All the backslashes in namespaces are slashes because I can't figure out how to post backslashes here.)

You can have the same "use" for a class and a namespace. For example, if you have these files:

<?php
// foo/bar.php
namespace foo;

class
bar
{
    public function
__toString ()
    {
        return
'foo\bar\__toString()';
    }
}
?>

<?php
// foo/bar/MyClass.php
namespace foo/bar;

class
MyClass
{
    public function
__toString ()
    {
        return
'foo\bar\MyClass\__toString()';
    }
}
?>

In another namespace, you can do:
<?php
namespace another;
require_once
'foo/bar.php';
require_once
'foo/bar/MyClass.php';

use
foo/bar;

$bar = new bar();
echo
$bar."\n";

$class = new bar/MyClass();
echo
$class."\n";
?>

And it will makes the following output:
foo\bar\__toString()
foo\bar\MyClass\__toString()
up
-28
Jan Tvrdk
7 years ago
Importing and aliasing an interface name is also supported.
up
-4
Joey
8 months ago
For those hoping for an easy fix of DRY with {} unfortunately you can't nest it or do anything cool with it. In case you can only have one per use and if you don't have one then the whole use is assumed to be wrapped in brackets. That means if you do have one you can't use , as normal with use!

Not possible:

    use A\B\C\{
            D, E,
            F\{X, Y, Z}
        },
        X\Y\Z,
        H\{
            I\{
                Y\Y\Y\Y\Y,
                Z, H, E
            },
            J\{
                A\{
                    G\H\J
                    B\N
                },
                G\H\J
            }
        };
up
-40
Dr. Gianluigi &#34;Zane&#34; Zanettini
3 years ago
I was attempting to use something like this:

<?php
use $my_variable_namespace
?>

This is not supported. I did this instead:

<?php
if(..)
    use
My\First\Namespace;
else
    use
My\Other\Namespace;
?>
To Top